E/F Søparken består 125 lejligheder fordelt på henholdsvis 1-, 2- og 3-værelsers lejligheder, fordelt på 5 bygninger opført i 1935/-36. Beboersammensætningen er derfor også meget bred i ejerforeningen – lige fra studerende til børnefamilier og pensionister.

Ejerforeningen bekostede i 2005-06 en gennemgribende renovering af bygningernes klimaskærm til en pris på ca. 7,5 mio. kr. I forbindelse med renoveringen af bygningerne lagde bestyrelsen megen vægt på at værne om bygningerne, som er opført i traditionel funkisstil med interessante bygningsmæssige detaljer.

Efter gennemførelsen af renoveringen af bygningerne har bestyrelsen nu fokus på en fornyelse af friarealerne med henblik på, at beboerne får gavn/glæde af de eksisterende friarealer.

Bestyrelsen har valgt at arbejde på at sikre en helhedsløsning, således at de forskellige elementer i fornyelsen hænger sammen. Dette er sket ved at få udarbejdet en professionel og langsigtet visionsplan af Peter Holst, Plan og Landskab´.

Visionsplanens primære formål er at forny ejerforeningens friarealer til rekreativt formål, idet der ikke i dag eksisterer et egentlig gårdmiljø. Gennemførelsen af visionsplanen skal således være med til at skabe mere liv og glæde i ejerforeningen samt sikre, at de grønne friarealer bliver benyttet mere i dag end tilfældet i dag. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at projektet kan være med til at omdanne et traditionelt ”arbejderkvarter” til et attraktivt kvarter, der lever op til nutidens standarder uden at fjerne historiske eller arkitektoniske elementer.

Bestyrelsen har lagt meget vægt på, at visionsplanen skal være til glæde for samtlige grupper af beboere, således at beboersammensætningen forbliver bred. Det er således vigtigt for bestyrelsen, at mindre bemidlede beboergrupper såsom pensionister og studenter kan blive boende tæt på centrum med imødekommende og brugbare friarealer omkring boligen.

Beslutningsprocessen frem til den nuværende visionsplan har været karakteriseret ved, at samtlige ejere har haft mulighed for at deltage i processen. Der har i den forbindelse været afholdt flere orienteringsmøder og ekstraordinære generalforsamlinger.

 

E/F Søparken
Bachersvej 43-37
Sorrentovej 2-12
Marengovej 2-12
2300 København S
CVR: 32618235

Advokaterne i Rosenborggade
Rosenborggade 3
1130 København K
Tlf.: 33 11 63 64

Email: info@bjd-advokater.dk
Hjemmeside: http://www.bjd-advokater.dk


Vi har opbygget en betydelig ejendomsadministration, der både rummer andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligorganisationer og private udlejningsejendomme.

Antal besøgende: 28564 (denne uge: 462)